คอนโด รีวิว อสังหา Apple Store ลอนดอน

ไม่มีเมืองไหนที่มีร้าน Apple Store เพียงพอ กับความต้องการของ iPad และ iPhone ที่มากขึ้นทุกวันๆ ร้าน Apple Store แห่งใหม่นี้จึงถูกเสนอขึ้นให้ตั้งอยู่ที่ 100 Cheapside ใจกลางกรุงลอนดอน แต่สิ่งที่แปลกก็คือรูปร่างหน้าตาของสถาปัตยกรรมนี่แหละครับ ลองดูกันก็จะรู้ว่าเป็นอย่างไร