แสนสิริ (SIRI) เปิดเกมส์รุก XSpring เดินหมากตัวแรก ร่วมลงทุนในกองสินทรัพย์ฯ ผ่าน XSpring AMC หรือบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด ในสัดส่วน 50 : 50

  • เดินหน้าประมูลซื้อกองสินทรัพย์ NPL (Non-Performing Loan) ผ่าน License ของ XSpring AMC มูลค่ากองสินทรัพย์แรกประมาณ 127 ล้านบาท ประกอบด้วย NPL ทั้งที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง. ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อนำมาบริหารสินทรัพย์ต่อ พร้อมเล็งเข้าประมูล กองสินทรัพย์ NPL ล้อตใหม่จากธนาคารพาณิชย์ต่อในเดือนหน้า
  • แย้มแผน!! สนใจชิมลางธุรกิจ “บริการรับฝากขายที่ดิน” เชื่อมั่นการลงทุนใน XSPRING ช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการทำธุรกิจของแสนสิริระยะยาว
  • เผยด้วยความแข็งแกร่งของ XSpring ในฐานะกลุ่มธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่เชื่อมโลกการเงินปัจจุบัน และโลกบริการทางการเงินดิจิทัลหรือ Digital Financial Service ไว้ด้วยกันรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ผสานความเชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ของแสนสิริ จะผลักดันสู่ Strategic Partner ที่แข็งแกร่ง ที่จะร่วมสร้างความยั่งยืนด้านรายได้และพัฒนา Ecosystem ในโลกของการเงินดิจิทัลต่างๆ อีกมากในอนาคต

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI) เปิดเผยว่า หลังจากแสนสิริเดินหน้าการเข้าลงทุนใน “XSpring” หรือ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ที่มีเป้าหมายในการก้าวขึ้นเป็น “Digital Financial Service” ที่จะเชื่อมโลกการเงินปัจจุบันและโลกดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกันแห่งแรกในประเทศไทย โดยแสนสิริเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง ในสัดส่วน 15% ด้วยเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท

ล่าสุดวันนี้ บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการร่วมทำธุรกิจ กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด “XSpring AMC” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 50 : 50 เพื่อ “ร่วมลงทุนในกองสินทรัพย์” ที่ประกอบด้วยลูกหนี้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และพักอาศัย และสัญญาหลักประกันซึ่งประกอบไปด้วยที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาทิ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (NPL)

มูลค่ากองสินทรัพย์แรกประมาณ 127 ล้านบาทจากการชนะการประมูลของ XSpring AMC โดยจะนำมาบริหารสินทรัพย์ต่อ เพื่อต่อยอดธุรกิจ และสร้างรายได้เพิ่มในระยะยาว โดยจะมีส่วนแบ่งกำไรในสัดส่วนร้อยละ 50 ของกำไรจากกองสินทรัพย์

ขณะเดียวกัน แสนสิริยังสนใจการลงทุนในธุรกิจ “บริการรับฝากขายที่ดิน” ที่จะรับซื้อฝากที่ดินในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเมืองท่องเที่ยวในจังหวัดใหญ่ อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ พัทยา และหัวหิน เป็นต้น ในวงเงิน 50 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งจะดำเนินการโดยพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการทำธุรกิจของแสนสิริในระยะยาวอีกด้วย