ผ่านพ้นไตรมาสแรกไปหมาดๆ วันนี้มีตัวเลขจาก REIC (ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) มาดูกันค่ะ ว่าที่ผ่านมาราคาบ้านและคอนโดปรับเพิ่มไปแค่ไหน

ภาพรวมราคาคอนโด ปรับเพิ่มไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว

สำหรับในไตรมาส 1 ปี 2561 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาด ในกรุงเทพฯปริมณฑล 
มีค่าดัชนีเท่ากับ 133.1 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 124.9 จุด หรือ ร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก 131.9 จุด หรือ ร้อยละ 0.9  เมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า

Condo ปรับเพิ่มจาก Q1/2017 ปรับเพิ่มจาก Q4/2017
กรุงเทพ 6.60% 1.1 %
ปริมณฑล 7.20% 0.03%
  • พื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 133.4 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 125.0 จุด หรือร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 132.0 จุด หรือ ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสปี 2560

  • พื้นที่ปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 130.6 จุด เพิ่มขึ้นจาก 121.8 จุด หรือร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 130.5 จุด หรือ ร้อยละ 0.03 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี2560

ภาพรวมบ้านเดี่ยว-ทาวน์เฮ้าส์ ปรับขึ้นกว่า 1.3%

ในไตรมาส 1 ปี 2561 ดัชนีราคาบ้านแนวราบใหม่ในตลาด ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 121.1 จุด เพิ่มขึ้นจาก 116.7 จุด หรือร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 119.4 จุด หรือ ร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560 และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า

House ปรับเพิ่มจาก Q1/2017 ปรับเพิ่มจาก Q4/2017
กรุงเทพ 3.30% 1.30%
ปริมณฑล 3.90% 1.30%
  • กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 120.7 จุด เพิ่มขึ้นจาก 116.8 จุด หรือร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 119.1 จุด หรือ ร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560
  • ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 121.2 จุด เพิ่มขึ้นจาก 116.7 จุด หรือร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 119.6 จุด หรือ ร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560

1. ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 119.4 จุด เพิ่มขึ้นจาก 114.9 จุด หรือร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 117.1 จุด หรือร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560 และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า

  • กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 119.2 จุด เพิ่มขึ้นจาก 115.3 จุด หรือร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 116.6 จุด หรือ ร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560
  • ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 118.7 จุด เพิ่มขึ้นจาก 114.6 จุด หรือร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 117.3 จุด หรือ ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560

2. ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 123.0 จุด เพิ่มขึ้นจาก 118.6 จุด หรือร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 121.8 จุด หรือ ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560 และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้วพบว่า

  • กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.0 จุด เพิ่มขึ้นจาก 118.2 จุด หรือร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 121.3 จุด หรือร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560
  • ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.4 จุด เพิ่มขึ้นจาก 119.2 จุด หรือร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 122.5 จุด หรือร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560