51491610

มีรายงานว่า รฟม. ได้เปิดซองเอกสารข้อเสนอซองที่ 1 (ด้านคุณสมบัติและเทคนิค) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรง โดยมี นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการรฟม. ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.. 2556 พร้อมด้วยผู้แทนจาก BSR Joint Venture  (ซึ่งประกอบด้วย BTS Group, บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี, และ Sino-Thai) และผู้แทนจาก BEM (ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) เข้าร่วมเปิดซองเอกสารข้อเสนอ ซองที่ 1

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล เปิดเผยว่าหลังจากตรวจสอบความถูกต้องของซองแล้ว คาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 1 ให้ได้ข้อสรุปภายในต้นเดือน ธ.. 2599 จากนั้นจึงจะพิจารณาเปิดซ่องเอกสารข้อเสนอซองที่ 2 (การลงทุนและผลตอบแทน) โดยทางรฟม. จะเร่งสรุปให้ได้ในกลาง ธ.. ตามที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ได้มอบนโยบายเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อกระตุ้นการลงทุนของประเทศ

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองนั้นเป็นโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนผู้รับสัมปทานลงทุนด้านโครงสร้างงานโยธา งานระบบ และขบวนรถไฟฟ้า (รถไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบคร่อมรางและให้บริการเดินรถและบำรุงรักษารวมถึงเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสาร (PPP Net Cost) ระยะเวลาสัมปทานทั้งสิ้น 33 ปี 3 เดือน แบ่งการดำเนินงานออกเป็นสองระยะ

  • ระยะที่ 1 ออกแบบและก่อสร้างงานโยธาพร้อมติดตั้งระบบและขบวนรถไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน
  • ระยะที่ 2 งานให้บริการเดินรถและบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 30 ปี

ทั้งนี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูมีมุระค่าลงทุนรวม 53,519.50 ลบ. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีมูลค่าลงทุนรวม 51,931.15 ลบ.

ที่มาข่าว: ไทยรัฐ