ข่าวดีเรื่องการค้นพบวัคซีนในปลายปี 2563 ทำให้ต้นปี 2564 บรรยากาศของอสังหาริมทรัพย์เต็มไปด้วยความหวัง หลายๆ บริษัทที่ชะลอการลงทุน ก็เริ่มวางแผนลุยแบบเต็มสูบ น่าเสียดายที่สถานการณ์ไม่เป็นไปอย่างที่คิด… แม้จะมีวัคซีน สายพันธ์ุของโรคกลับเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลต้องประกาศ Lock Down ครั้งใหญ่ รวมถึงการปิดแคมป์คนงาน 1 เดือน ที่ทำให้ตลาดอสังหาทั้งประเทศเกือบเป็นอัมพาต…สิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อตลาดแค่ไหน? ให้ผลประกอบการ เป็นคำตอบแล้วกัน

3 ความเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญในปี 2564 จากมุมมองของ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

  1. เป็นปีที่มีการออกใบอนุญาตจัดสรรต่ำสุดในรอบ 15 ปี นับตั้งแต่ปี 2550 โดยได้ออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ เพียง  66,835 หน่วย ลดลงจากปี 2563 ประมาณ 23.9% แต่ยังสูงกว่าปี 2549 ซึ่งเกิดรัฐประหารที่มีการออกใบอนุญาตจัดสรรจำนวน  50,109 หน่วย
  2. เป็นปีที่มีที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ต่ำสุดในรอบ 11 ปี นับตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งเป็นที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ โดยมีการเปิดตัวโครงการใหม่เพียง 46,602 หน่วย ลดลงจากปี 2563 ประมาณ 29.6% (ปี 2554 มีโครงการเปิดใหม่ 82,595 หน่วย)
  3. เป็นปีที่มีหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ต่ำสุดในรอบ 7 ปีนับตั้งแต่ปี 2558 โดยมีเพียง 265,493 หน่วย ลดลงจากปี 2563 ประมาณ 21.6% (ปี 2558 จำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์  375,035 หน่วย)