การเคหะแห่งชาติร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดขายโครงการบ้านเคหะประชารัฐในงานบ้าน ธอส. เอ๊กซ์โป @ กรุงเทพฯระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2560 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนำโครงการ บ้านก่อสร้างแล้วเสร็จและบ้านที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งมีหลายรูปแบบ หลากทำเลมาให้ประชาชนได้เลือกจับจองเป็นเจ้าของ พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายภายในงาน

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดพื้นที่ให้หน่วยงานพันธมิตรที่อยู่อาศัยกว่า 50 แห่ง รวมทั้งการเคหะแห่งชาติ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการบ้านเคหะประชารัฐและเปิดขายโครงการในงานบ้าน ธอส. เอ๊กซ์โป @ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2560 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่สามารถผ่อนชำระได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ให้กลับมาคึกคักในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560

สำหรับโครงการบ้านเคหะประชารัฐที่การเคหะแห่งชาตินำมาให้ประชาชนได้จับจอง มีจำนวน 203 โครงการ 16,790 หน่วย มีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย โครงการบ้านสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 140 โครงการ 10,270 หน่วย มีทำเลที่ตั้งในกรุงเทพฯ เช่น ลาดกระบัง 2 ร่มเกล้า และ      บางขุนเทียน ส่วนทำเลที่ตั้งในปริมณฑล เช่น จังหวัดนนทบุรี (บางบัวทอง, วัดกู้, ซอยกันตนา) จังหวัดปทุมธานี   (รังสิต, สี่แยกประทุมวิไล, ลาดหลุมแก้ว) จังหวัดนครปฐม (ท่าตำหนัก, ศาลายา, พุทธมณฑล) จังหวัดสมุทรปราการ (บางนา, ขจรวิทย์, แพรกษา) จังหวัดสมุทรสาคร (บางกระเจ้า, เศรษฐกิจ, กระทุ่มแบน) และในพื้นที่ภูมิภาค เช่น จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดยโสธร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดอุตรดิตถ์

สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 46 โครงการ 3,672 หน่วย มีทำเลที่ตั้งในกรุงเทพฯ เช่น ลาดกระบัง, หนองจอก ส่วนทำเลที่ตั้งในปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี (ตลาดไท) จังหวัดนครปฐม (สระสี่มุม) จังหวัดสมุทรปราการ (บางบ่อ, บางปู, เทพารักษ์) ในพื้นที่ภูมิภาค เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี  จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต

ส่วนโครงการที่เปิดขายใหม่ จำนวน 17 โครงการ 2,848 หน่วย มีทำเลที่ตั้งในปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี (รังสิต) และจังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์, บางปู) ส่วนทำเลที่ตั้งในภูมิภาค เช่น จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระยอง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง และจังหวัดภูเก็ต

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองโครงการภายในงาน ประกอบด้วย ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ทุกโครงการ ลูกค้าสามารถเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติ (เฉพาะโครงการที่เข้าร่วม 48 โครงการ) โดยรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.49 %  สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่พร้อมซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการซื้อเป็นการเช่าในลักษณะโครงการเช่าเพื่อซื้อ หรือ Rent to buy เฉพาะโครงการที่เข้าร่วม 38 โครงการ หรือเลือกรับอัตราดอกเบี้ยโครงการบ้านประชารัฐจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน เฉพาะโครงการที่มีราคาขายไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยมีอัตราการผ่อนชำระเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่กำหนด หรือจะเลือกรับอัตราดอกเบี้ยตามโครงการบ้านกตัญญูของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน (ตามเงื่อนไขของธนาคาร)    หากจองโครงการที่เปิดขายใหม่การเคหะแห่งชาติจะกันที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุไว้ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยก่อสร้าง โดยอาคารแนวราบจะอยู่ใกล้สวนสาธารณะ ส่วนอาคารแนวสูงจะมีห้องพักอาศัยสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ บริเวณชั้น 1 พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ

หลักฐานการจอง ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ตนเอง และเงินจองตั้งแต่ 1,000 บาท สำหรับคุณสมบัติของผู้จอง ประกอบด้วย มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว มีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาท/เดือน สำหรับการจองโครงการที่ราคาไม่เกิน 740,000 บาท และไม่จำกัดรายได้สำหรับการจองโครงการที่ราคาไม่เกิน 740,000 บาทขึ้นไป   

ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล การเคหะแห่งชาติได้พัฒนานวัตกรรมระบบการให้บริการค้นหาบ้านว่างพร้อมขายและจองผ่านระบบจองบ้านออนไลน์ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการขายและให้บริการข้อมูลให้กับประชาชนที่สนใจจะจองโครงการ สามารถจองได้ผ่าน http://house.nha.co.th บนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ซึ่งลูกค้าสามารถนำใบจองหรือบาร์โค้ดไปชำระเงินที่สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ, สำนักงานเคหะชุมชน และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ผู้

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Call Center 1615 หรือ www.nha.co.th

ลงทะเบียนรับหนังสือเล่มใหม่ “อยู่ แถว ไหน ดี?” แล้วมาเจอกันที่งาน Think of Living Living Expo 2017
17 – 20 ส.ค. นี้ บริเวณชั้น 1 สยามพารากอน นะคะ   *หนังสือมีจำนวนจำกัด* คลิกเพื่อลงทะเบียน