วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ร่วมกันปลูกดาวเรืองกว่า 10,000 ต้น เพื่อให้ดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งทั่วแผ่นดินในระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2560 ภายใต้โครงการร้อยดวงใจถวายอาลัยแด่ในหลวง .9″ เพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บริเวณโดยรอบสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ