นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติและชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยครบรอบการสวรรคต 1 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9  ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้จัดขึ้น โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่กิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป รวมถึงพิธีสวดพระพุทธมนต์ พร้อมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที และกิจกรรมในภาคค่ำ ประกอบด้วย การแปรอักษรเป็นเลข 9 รวมถึงจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พร้อมร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมกันร้องเพลงเหตุผลของพ่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณด้านหน้า อาคาร 1 สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นพร้อมกันในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติ อาทิ เคหะชุมชนดินแดง เคหะชุมชนห้วยขวาง เคหะชุมชนบ่อนไก่ เคหะชุมชนร่มเกล้า บ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (พหลโยธิน กม.44) เคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 เคหะชุมชนหาดใหญ่ บ้านเอื้ออาทรราชบุรี 3/2 เคหะชุมชนตรัง เป็นต้น