ค้นพบ 79 รายการ
ESTA BLISS – B728

คอนโด 1 ห้องนอน 23.15 ตารางเมตร

ผสานไลฟ์สไตล์ชีวิตเมืองกับการพักผ่อน กับรีสอร์ทคอนโดส่วนกลางกว่าไร่ ติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู
H2 Condo – SN501

H2 Condo – SN501

เอชทู คอนโด เพียง 90 เมตรจากรถไฟฟ้า ตอบรับชีวิตเมืองและการพักผ่อนได้เต็มที่
 • 3,390,000 บาท
  3,490,000 บาท
 • 2 ห้องนอน 2 ห้องนํ้า
ESTA BLISS – B518

คอนโด 1 ห้องนอน 23.01 ตารางเมตร

ผสานไลฟ์สไตล์ชีวิตเมืองกับการพักผ่อน กับรีสอร์ทคอนโดส่วนกลางกว่าไร่ ติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู
H2 Condo – SN709

H2 Condo – SN709

เอชทู คอนโด เพียง 90 เมตรจากรถไฟฟ้า ตอบรับชีวิตเมืองและการพักผ่อนได้เต็มที่
 • 3,690,000 บาท
  3,790,000 บาท
 • 2 ห้องนอน 2 ห้องนํ้า
ESTA BLISS – A509

คอนโด 1 ห้องนอน 23.01 ตารางเมตร

ผสานไลฟ์สไตล์ชีวิตเมืองกับการพักผ่อน กับรีสอร์ทคอนโดส่วนกลางกว่าไร่ ติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู
H2 Condo – M801

H2 Condo – M801

เอชทู คอนโด เพียง 90 เมตรจากรถไฟฟ้า ตอบรับชีวิตเมืองและการพักผ่อนได้เต็มที่
 • 3,090,000 บาท
  3,190,000 บาท
 • 2 ห้องนอน 2 ห้องนํ้า
H2 Condo – C709

H2 Condo – C709

เอชทู คอนโด เพียง 90 เมตรจากรถไฟฟ้า ตอบรับชีวิตเมืองและการพักผ่อนได้เต็มที่
 • 2,690,000 บาท
  2,790,000 บาท
 • 1 ห้องนอน 1 ห้องนํ้า
H2 Condo – C312

H2 Condo – C312

เอชทู คอนโด เพียง 90 เมตรจากรถไฟฟ้า ตอบรับชีวิตเมืองและการพักผ่อนได้เต็มที่
 • 2,190,000 บาท
  2,290,000 บาท
 • 1 ห้องนอน 1 ห้องนํ้า
H2 Condo – C512

H2 Condo – C512

เอชทู คอนโด เพียง 90 เมตรจากรถไฟฟ้า ตอบรับชีวิตเมืองและการพักผ่อนได้เต็มที่
 • 2,090,000 บาท
  2,190,000 บาท
 • 1 ห้องนอน 1 ห้องนํ้า
H2 Condo – C610

H2 Condo – C610

เอชทู คอนโด เพียง 90 เมตรจากรถไฟฟ้า ตอบรับชีวิตเมืองและการพักผ่อนได้เต็มที่
 • 2,190,000 บาท
  2,290,000 บาท
 • 1 ห้องนอน 1 ห้องนํ้า
H2 Condo – W701

H2 Condo – W701

เอชทู คอนโด เพียง 90 เมตรจากรถไฟฟ้า ตอบรับชีวิตเมืองและการพักผ่อนได้เต็มที่
 • 3,890,000 บาท
  3,990,000 บาท
 • 2 ห้องนอน 2 ห้องนํ้า
H2 Condo – SL701

H2 Condo – SL701

เอชทู คอนโด เพียง 90 เมตรจากรถไฟฟ้า ตอบรับชีวิตเมืองและการพักผ่อนได้เต็มที่
 • 4,090,000 บาท
  4,190,000 บาท
 • 2 ห้องนอน 2 ห้องนํ้า
H2 Condo – C212

H2 Condo – C212

เอชทู คอนโด เพียง 90 เมตรจากรถไฟฟ้า ตอบรับชีวิตเมืองและการพักผ่อนได้เต็มที่
 • 3,290,000 บาท
  3,390,000 บาท
 • 2 ห้องนอน 2 ห้องนํ้า
H2 Condo – W202

H2 Condo – W202

เอชทู คอนโด เพียง 90 เมตรจากรถไฟฟ้า ตอบรับชีวิตเมืองและการพักผ่อนได้เต็มที่
 • 2,690,000 บาท
  2,790,000 บาท
 • 2 ห้องนอน 2 ห้องนํ้า
H2 Condo – W707

H2 Condo – W707

เอชทู คอนโด เพียง 90 เมตรจากรถไฟฟ้า ตอบรับชีวิตเมืองและการพักผ่อนได้เต็มที่
 • 2,890,000 บาท
  2,990,000 บาท
 • 2 ห้องนอน 2 ห้องนํ้า
H2 Condo – M409

H2 Condo – M409

เอชทู คอนโด เพียง 90 เมตรจากรถไฟฟ้า ตอบรับชีวิตเมืองและการพักผ่อนได้เต็มที่
 • 2,890,000 บาท
  2,990,000 บาท
 • 2 ห้องนอน 2 ห้องนํ้า
H2 Condo – SL204

H2 Condo – SL204

เอชทู คอนโด เพียง 90 เมตรจากรถไฟฟ้า ตอบรับชีวิตเมืองและการพักผ่อนได้เต็มที่
 • 2,990,000 บาท
  3,090,000 บาท
 • 2 ห้องนอน 2 ห้องนํ้า
H2 Condo – SL707

H2 Condo – SL707

เอชทู คอนโด เพียง 90 เมตรจากรถไฟฟ้า ตอบรับชีวิตเมืองและการพักผ่อนได้เต็มที่
 • 3,190,000 บาท
  3,290,000 บาท
 • 2 ห้องนอน 2 ห้องนํ้า
H2 Condo – G207

H2 Condo – G207

เอชทู คอนโด เพียง 90 เมตรจากรถไฟฟ้า ตอบรับชีวิตเมืองและการพักผ่อนได้เต็มที่
 • 2,800,000 บาท
  2,900,000 บาท
 • 2 ห้องนอน 2 ห้องนํ้า