Condo U CAMPUS รังสิต – เมืองเอก - คอนโด 1 ห้องนอน 27.00 ตารางเมตร

CONDO U CAMPUS RANGSIT-MUANG AKE A-0704
  • 02 652 4000
  • info@grandunity.co.th

รูปประกอบ

DEVELOPER
ZONE
PRODUCT
  • คอนโดมิเนียม 1 ห้องนอน
  • พื้นที่ใช้สอย 27.00 ตารางเมตร
  • ชั้น 7
FUNCTION
  • 1 ห้องนอน
  • 1 ห้องนํ้า
PRICE
2,140,000 บาท
1,890,000 บาท
(-250,000 บาท)
DESCRIPTION
ระเบียงทิศใต้  เป็นทิศที่รับลมได้ดีมาก แสงเข้าอ่อนๆ ทำให้ห้องสว่าง อากาศถ่ายเทได้ดี และห้องไม่อับชื้น Free Mini Ipad + one price 1.79 ทุกโครงการ