การเคหะฯ เตรียมเปิดจองบ้านเคหะประชารัฐ จ.นครปฐม วันที่ 17 – 28 กุมภาพันธ์นี้

February 17, 2017 17:320 comments

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติได้เข้าร่วมประชุมหารือกับนายอดิศักดิ์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รวมทั้งหน่วยงานราชการในจังหวัดนครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้
เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐเรื่องที่อยู่อาศัย รวมถึงประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมบ้านเคหะประชารัฐ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 17 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สยามพลาซ่า (ข้างตลาดปฐมมงคล) ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้คัดสรรโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดนครปฐมไว้ให้ชาวนครปฐมได้จับจอง จำนวน 16 โครงการ รวมทั้งสิ้น 2,698 หน่วย รูปแบบโครงการจัดสร้างเป็นอาคารชุด 3 – 5 ชั้น ขนาดห้อง 24 – 33 ตารางเมตร ประกอบด้วย

โครงการบ้านพร้อมอยู่ จำนวน 15 โครงการ 2,593 หน่วย ราคาขายอยู่ระหว่าง 266,000 – 472,000 บาท โครงการที่น่าสนใจ เช่น โครงการนครชัยศรี (ท่าตำหนัก) โครงการนครปฐม (พระประโทน) โครงการนครปฐม (บ่อพลับ) โครงการนครปฐม 2 (ทหารบก) เป็นต้น และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ 105 หน่วย ได้แก่ โครงการนครปฐม (สระสี่มุม) ราคาขาย 670,000 บาท สำหรับโปรโมชั่นพิเศษคือ วางเงินจองเพียง 1,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยโครงการบ้านประชารัฐ หากทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติลดอัตราดอกเบี้ย 1%  ถ้าชำระเงินสดไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ กรณีผู้สนใจซื้ออาคารชุดชั้นที่ 4 – 5 จะได้รับมุ้งลวดและเหล็กดัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติของผู้จองโครงการ ประกอบด้วย มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน ส่วนหลักฐานการจอง ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ตนเอง ผู้สนใจสามารถจองโครงการในงานมหกรรมบ้านเคหะประชารัฐ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 17 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สยามพลาซ่า (ข้างตลาดปฐมมงคล) ศูนย์ขายนครปฐม 1 (ท่าตำหนัก) และศูนย์ขายนครปฐม 2 (ศาลายา) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 . .

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1615

Share

Leave a Reply